Yaratıcı Drama Atölyesi / 02.11.2013 - 28.06.2014

Turabibaba Kütüphanesi'nde

Atölyemizde, katılımcıların yaratıcı drama yöntemi ile kendilerini tanımalarını, bireysel özelliklerini fark etmelerini, grup üyeleri ile iletişim kurmalarını ve dikkatini durum, kişi, nesne üzerine yoğunlaştırarak yaratıcılıklarını tetiklemeyi amaçlıyoruz.

Çalışmamızda, kendimizi daha iyi ifade etme ve grup içinde etkili iletişim kurabilmek için yaratıcı drama’nın olmazsa olmaz öğelerinden doğaçlama ve canlandırma süreçlerini grupça deneyimleyeceğiz.

Oyunlarla, grup olma bilincini pekiştireceğimiz yaratıcı drama atölyesinde bir kalemden yola çıkarak ona farkı anlamlar yükleyeceğiz. Bu yolla bir nesneye farklı bakış açılarıyla bakabilme ve onu farklı alanlarda kullanabilme çok yönlülüğünü fark ettirmeye çalışacağız. 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme şansı tanıyan yaratıcı drama atölyesinde eğlenceli, yaratıcı ve paylaşımcı bir ortamı hep birlikte kurmaya ne dersiniz? 
Grup: 1. ve 2. sınıflar
Kişi Sayısı: 25
Yer: Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi
Yaratıcı Drama Eğitmeni: Çiğdem Odabaşı