Kitap ve Müzik ile Terapi / 05.10.2013 - 07.06.2014

Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi'nde

İlköğretimden başlayarak, amansız bir yarış ortamında ve olağanüstü ders yükü altında olan çocukların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimini sağlıklı bir düzenle sağlamak,okullarımızda uygulanmakta olan sözel ve sayısal alanlardaki yeteneklerin ortaya çıkarılması çabalarının yanı sıra, sanatsal yeteneklerin de ortaya çıkarılmasıyla mümkün olabilir.

Günlük yaşantılarındaki tek düzeliği gidermek, bedensel, ruhsal ve zihinsel sağlıklarını koruyabilmek için ilköğretim çağındaki çocuklarımızı değişik aktivitelere yöneltmek gerekmektedir. Müziğin de içinde bulunduğu düzenli sanatsal etkinliklerle çocuklarımızın üzerindeki baskıların hafifletilmesi sağlanmalıdır. Müzik,insanın yaşamında vazgeçilmez bir olgu ve çocuğun doğal çevresinde etkileştiği önemli bir boyuttur. Öğrenme bireyin davranışlarını değiştiren bir süreçtir. Müzik eğitiminin amacı da, çocuklarımızın sanatın bu önemli boyutunu yeterli derecede algılayarak davranışlarında olumlu değişiklikler yaratmalarını sağlamaktır.

Çalışma ile Hedeflediklerimiz:

Müzik, etkili öğrenmenin temel unsuru olan beyinin, her iki yarısının da iyi entegre olmasına yardım eder.
Dinleyenlere analitik düşünme becerisi kazandırır.
Ders çalışırken ya da odaklanmayı gerektiren işler yapıldığında klasik, caz, tekrar içermeyen türdeki müziklerin motivasyonu arttırdığı bilgisinden yola çıkarak atölyelerimiz müzik eşliğinde okuma odaklı yürütülmektedir.
1. Grup: 5-7 yaş
2. grup: 8-9 yaş

Sayı: 25+ 25

Süre: 45 dakika + 45 Dakika

Yaratıcı Drama Eğitmeni. Çiğdem Odabaşı