Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesinde Yaratıcı Okuma / 21.04.2014 - 21.04.2014

İSTANBUL ORHAN KEMAL İL HALK KÜTÜPHANESİ

Kütüphanemizin amacı : Her yaştan ve her seviyeden kullanıcıya din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan bilgi hizmeti vermek, öğrenim çağındaki çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak ve çeşitli kültürel etkinliklerle kütüphane kullanımına olan ilgiyi arttırmak ve kalıcılığını sağlamaktır.

Koleksiyon: Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nde toplam 44869 adet kitap (Cilt birliği oluşturulmuş dergiler dâhil) bulunmaktadır. Bunların 774 adedi yabancı dildeki kitaplardır. Kitap dışı materyal olarak 232 adet ses kaseti, 203 adet CD, 9 adet DVD, 51 adet videokaset ve 1 adet posta kartı bulunmaktadır.

Okuyucu: Yıllık okuyucu sayısı 40.000 - 50.000 civarındadır. Her yıl Kütüphaneye ortalama 1000 kişi üye olmaktadır. Ödünç verilen kitap sayısı yıllık 6.000 – 7.000 arasındadır.

Çocuk Bölümü: 16 yaşından küçük okuyucuların kullandıkları bölümdür. Bu bölümdeki kitaplar daha çok okumaya yeni başlayanlar için çok resimli az yazılı kitaplardır. Ayrıca Danışma kaynakları da (ansiklopedi, sözlük vb.) vardır. Çocuk Bölümünden yararlanan okuyucular üye oldukları takdirde Türk ve Dünya edebiyatının seçkin kitaplarını (Ömer Seyfettin, Kemalettin Tuğcu, Jules Verne vb.) alarak evlerinde okuyabilirler.

Süreli Yayınlar Bölümü: Düzenli olarak dergiler takip edilebilir ve günlük gazeteler okunabilir. Kütüphaneye güncel, bilim, sanat ve edebiyat (Bilim Teknik, Varlık, Popüler Bilim vb.) konularında yaklaşık 76 adet süreli yayın gelmektedir. Resmi Gazete günlük olarak gelmektedir ve isteyen okuyucuların yararlanması sağlanmaktadır. Ayrıca bu bölümde geçmiş yılların dergileri ciltlenmiş olarak raflara yerleştirilmiştir.
Ordu Cad. No.19
34490 Beyazıt-İstanbul

www.istanbulkutup.gov.tr

kutuphane34@kultur.gov.tr