Çocuk Kitapları Haftası Kasım 2011 / 21.11.2011 - 27.11.2011

Okumak; İnsanı geliştiren ona yeni dünyalar kazandıran, bilgi, görgü ve bakış açısını geliştiren en önemli etkinliklerden biridir. Uygar toplumlar, okuma oranının yüksek olduğu toplumlardır. Bu nedenle okumayı alışkanlık haline getirmek çok büyük önem taşımaktadır.
Okumanın önemi, beraberinde kitabın önemini de ortaya koymaktadır. Kitaplar bize değişik yaşamlar sunan, kültürümüzü zenginleştiren bilgimizi arttıran en iyi dostlarımızdır.
Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda edinilir. Bu nedenle çocuklara okumayı sevdirmeli, okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Bu amaçla her yıl Kasım ayının 2. Pazartesi günüyle başlayan hafta Dünya Çocuk Kitapları Haftası olarak kutlanır. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenir, çocuklara kitap okumanın önemi kavratılmaya çalışılır.
İlk kez 1917 yılında Amerikalı kütüphane yöneticileri tarafından kitap haftası düzenlenmesi önerilmiştir. Bu öneri kitapseverler arasında sevinçle karşılanır. Yazarlar, aydınlar, yayıncılar böyle bir hafta düzenlemek için çalışmalara başlarlar. Çocuk kitapları haftası zaman içerisinde tüm dünyada kutlanmaya başlanır.
Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nın Amaçları

Çocuklara kitap okuma sevgisini kazandırmak
Daha çok ve daha kaliteli çocuk kitabı yazılmasını ve yayınlanmasını sağlamak
Anne, baba ve çocukları kitap almaya yönlendirmek
Çocukların evlerinde kitaplık kurmalarını teşvik etmek
Okul ve sınıf kitaplıklarına kitap sağlamak
Çocuk kütüphanelerinin sayısını arttırmak
Ders kitabı dışındaki kitaplarında okunmasını sağlamak
Kitabı temiz kullanma alışkanlığı kazandırmak
Yeni çıkan çocuk kitaplarının takip edilmesini sağlamak
Kitap okuma teknikleri, özet çıkartma ve not alma gibi konularda çocuklara rehberlik etmek
Çocuklarla yazarların, imza günü etkinlikleri ile yüz yüze gelmesini sağlamak
Kaynak: Belirli Günler ve Haftalar / Semra Harut, Gün Yayıncılık, 2004.