Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi / 00.00.0000 - 00.00.0000

Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır.

Okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.
Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:
• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme,
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,
• İletişim becerileri geliştirme,
• Moral değerleri geliştirme,
• Kendini tanıma,
• Problem çözme becerilerini geliştirme,
• Dil becerilerini geliştirme,
• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak,
• Hayal gücünü geliştirme,
• Dinleme becerilerini geliştirme,
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma,
• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek,
• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme,
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.