Yaratıcı Drama ile Müze Atölyeleri / 05.02.2011 - 00.00.0000

Çocuk ve Yetişkin Müze Atölyeleri

Eğitim sistemimizde müzeler bir eğitim aracı olarak kullanılmaktadır. Ancak yapılan müze ziyaretleri çoğu zaman müzeye kapıdan girilip hızla vitrinlere bakılıp çıkılmasından öteye gidememektedir. Özellikle ilköğretim yaşındaki çocuklarımız tarafından müzeler bir sürü eski ve kırık-dökük eşyanın sergilendiği, sıkıcı yerler olarak kodlanmaktadır. Bu ön yargıyı kırmak için, müze eğitimi programlarında etkin olarak kullanılabilecek yöntemlerden birisi eğitimde yaratıcı dramadır.

Yaratıcı drama ile müze eğitimi geçmişi anlamak, tarihe saygı duymak ve kültürel değerlerimize sahip çıkabilmek için önemli mekânlar olduğu bilincini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Etkinliklerde öğrencilerin, müzedeki eserleri inceleyerek, müzedeki objelerin, yüzyıllar önce nerede ve kimler tarafından kullanıldığını gruplar halinde müzenin tarihi atmosferinde canlandırarak “arkeoloji, müze, tarih, kültürel miras” gibi kavramları sorgulamaları, geçmiş ile günümüz yaşam biçimleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları canlandırarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Müze Okumaları
Yer: İstanbul Arkeoleji Müzesi / İş Bankası Müzesi / Masumiyet Müzesi / ...

Grup: İlköğretim+Lise + Yetişkin
Süre: 60 dak. +
Kişi: 12-24 kişi