Bilgi Okuryazalığında Bilgi Kaynaklarını Tanıma ve Etkin Kullanımı / 00.00.0000 - 00.00.0000

Yaşam boyu öğrenmenin temel taşlarından sayılan bilgi okuryazarlığı ile yaratıcı, aktif, eleştirel düşünen, sorgulayan, araştıran, yenilikçi, analiz ve sentez yapabilen, problem çözebilen, iletişim kurabilen, takım çalışması yapabilen, teknolojiyi etkili olarak kullanabilen, nasıl öğreneceğini bilen, bilgiye ulaşma yöntemlerini bilip ulaştığı bilgiyi seçme, örgütleme ve kullanma becerisine sahip bireyler olması hedeflenmektedir.

Projenin bir diğer amacı, 2. kademe öğrencilerin bilgi okuryazarlığı sürecinde bilginin önemini işleyerek bilgi kaynaklarını ve bu kaynakların biçim, tür, içerik ve kullanım açısından çeşitliliklerini fark etmesi amaçlanmıştır.
Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesi
Grup: 5,6,7. sınıf
Kişi: 20 Kişi
Süre: 120 dakika

Yer : Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi
Eğitmen: Çiğdem Odabaşı