Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama yöntemi, bazı derslerde konunun okutulup ezberlenmesi ile yetinmeyip öğrencinin canlandırarak yaşadığı, hissettiği, anladığı sonra da soluğu kütüphanede alıp konunun teknik ve bilimsel yönlerini hiçbir zorlama olmaksızın kendi kendine araştırdığı bir yöntemdir. Bu kazanımları her birey, çocuğunda olmasını ve bu gibi yönlerini geliştirmek için birçok etkinlik programı yapar. Buradan yola çıkarak kendini iyi ifade eden, özgürce düşünebilen, soran sorgulayan ve sanatla bunu ifade edebilen bireyler olma yolunda yaratıcı drama, özgün, ezberden uzak ve yaşayarak öğrenmeyi destekleyen atölyeler amaçlıyoruz. Sayfamızda bulunan tüm modüllerimiz de yaratıcı drama yöntemi kullanılmaktadır.

Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi

Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi'nde her cumartesi

Yaratıcı Drama Atölyesi
Detaylar için tıklayınız