Bilgi Erişim Aracı Veritabanı / 17.03.2012 - 17.03.2012

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesinde


Bilgi Erişim Aracı Veritabanı ve Kütüphane Hayalim:  

“Veritabanı ve Kütüphane Hayalim”

 

Bilgi Erişim Aracı Veritabanı atölyesinde bilgi okuryazarı öğrencinin elektronik ortamda bulunan kaynaklara etkili ve etkin bir biçimde ulaşmasını sağlaması için veritabanlarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Her hangi bir konudaki yayınların künyelerinin özetlerini veya tam metinlerini listeleyen veritabanlarını öğrenmeleri daha etkili bir araştırma sürecini gerçekleştirmelerini sağlayacaktır.

Kütüphanenin de bilgi havuzu olduğunu düşünürsek eğer ve birçok konu hakkında veriyi çeşitli kaynaklarda taşıyor olması da kütüphanenin de bir veritabanı olduğu fikri ile tüm proje sürecinde kütüphanedeki tüm bilgi kaynakları ve materyalleri üzerinden donuk imge tekniği bir kütüphane fotoğrafı hazırlamaları amaçlanmıştır. 

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesi
Grup: 5,6,7. sınıf
Kişi: 20 Kişi
Süre: 120 dakika

Yer : Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi
Eğitmen: Çiğdem Odabaşı