Web Kaynakları ve Web Kaynaklarının Değerlendirilmesi / 10.03.2012 - 10.03.2012

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesi ​

Web Kaynakları ve Web Kaynaklarının Değerlendirilmesi

“Web’i Değerlendiriyorum?”Yedinci atölyede araştırma yapan öğrencinin web siteleri hakkında alan uzantıları öğrenmesi amaçlanarak hangi alandan hangi konu alanları ile araştırma yapacaklarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

 

 Web üzerine herkes, her tür bilgiyi koymakta serbesttir. Bir kontrol ve denetleme mekanizması yoktur. Bunun için Web kaynaklarının kullanılmadan önce değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle Web üzerinde çok ve çeşitli bilgiyi güncellik, güvenilirlilik, doğruluk, kapsam ve tarafsızlık açısından değerlendirilmesinin önemi kavratılması amaçlanmaktadır. 

 

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesi
Grup: 5,6,7. sınıf
Kişi: 20 Kişi
Süre: 120 dakika

Yer : Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi
Eğitmen: Çiğdem Odabaşı