Elektronik Bilgi Kaynakları ve internet / 03.03.2012 - 03.03.2012

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesinde,
 

Teknolojik Değişimle Birlikte Elektronik Bilgi Kaynakları ve internet:

“Dönüşüm”

 

Elektronik Bilgi Kaynakları ve internet atölyesindede teknolojideki değişimler üzerinde durularak bilgi kaynaklarının elektronik ortama aktarılması, kolay taşınıyor olması ve internet devrimi ile bilginin hızla yayılmasının fark ettirilmesi ve sorgulatılması amaçlanmıştır.

Bilgi okuryazarı bir öğrencinin bu süreçte internet kaynaklarından görsellerin, blogların, forumların, web sitelerin videoların kullanımına yönelik deneyimsel sürecin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kazanım internet okuryazarı olma yönünde kütüphaneciliğin ayrıca bilgi hizmetleri ve internet kaynakları içerisinde yer almaktadır.

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesi
Grup: 5,6,7. sınıf
Kişi: 20 Kişi
Süre: 120 dakika

Yer : Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi
Eğitmen: Çiğdem Odabaşı