Dolaylı Yoldan Bilgi Veren Bilgi Kaynak: Bibliyografyalar, Yayın Katalogları, Dizinler, Özler / 25.02.2012 - 25.02.2012

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesinde

Dolaylı Yoldan Bilgi Veren Bilgi Kaynakları

( Bibliyografyalar, Yayın Katalogları, Dizinler, Özler)  

“Dolaylı Bilgi” 

 

Bu atölyede bilgiye direk ulaşmadan konuyla bağlantılı olan bilgi kaynakların künyelerinin verildiği ve türe bağlı olarak alfabetik sıralandığı bilgi kaynaklarının da olduğunun öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kazanım ile dolaylı yoldan bilgi veren Bibliyografyaların kitap ve makalelerin adlarını, yıllarını, sayfa sayılarını, nerede yayınlandıklarını veya ne işe yaradıklarını açıklayan eserlerini öğrenecekler.

Yayın Kataloglarının ise yeni basılmış ya da çıkacak yayınlar hakkında bibliyografik bilgi veren yayınların olduğunu ve bu yayınlarda kitabın sadece künyesi yer aldığını öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Dizinler de ise belli bir konuda çıkan kitap ve dergideki yazılarla ilişkiyi sağlayan ve ayrı bir kitap veya süreli yayın biçiminde çıkan eser olduklarını; Özlerin ise makale, kitap gibi yayınların kısaca konusuyla ilgili bilgi veren yayınlar olduğunu öğrenmeleri amaçlanmıştır. 


 
Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesi
Grup: 5,6,7. sınıf
Kişi: 20 Kişi
Süre: 120 dakika

Yer : Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi
Eğitmen: Çiğdem Odabaşı