Kitap türlerinden Roman ile Yaratıcı Okuma: MOMO / 11.02.2012 - 11.02.2012

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesinde, 


Kitap türlerinden Roman ile Yaratıcı Okuma: “ Zaman Avcıları başlığı ile öğrencilerin kütüphane materyallerinde kitap türlerinden olan romana karşı istekliliklerinin artması ve yaratıcı bir okuma yapabilecekleri onların düzeyinde uygun bulunan MOMO adlı romanın işlenmesi amaçlanmıştır.  Kütüphaneden en çok ödünç alınan yayınlar arasında bulunan romanların tek başına bir örnek olarak işlenmesi okuma ve anlamanın da tek boyutlu bir süreç kapsamadığını anlamaları açısından uygun görülmüştür. 

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesi
Grup: 5,6,7. sınıf
Kişi: 20 Kişi
Süre: 120 dakika

Yer : Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi
Eğitmen: Çiğdem Odabaşı