Doğrudan Bilgi Veren Bilgi Kaynaklar: Süreli Yayın ve Kitap Dışı Belgeler CD/DVD / 04.02.2012 - 28.04.2012


Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesinde, 


Doğrudan Bilgi Veren Bilgi Kaynaklar:  Süreli Yayın ve Kitap Dışı Belgelerden CD, DVD vb... 


 "Doğrudan Bilgiye Ulaşmak"


Bu atölyede, bilginin kayıtlı hale gelmesi ile farklı türde kaynakların faklı amaçlara hizmet edebileceğini fark edecek öğrenciler bu kaynakları tanıyarak doğru bir araştırmanın sürecini yaşayacakları üzerinde durulacaktır. Basılı kaynaklardan kitapların ve periyodik aralıklarla çıkan süreli yayınlar ile kitap dışında bilgileri taşıyan görsel ve işitsel bilgiyi taşıyan kitap dışı belgelerden CD’lere değinilmiştir.

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesi
Grup: 5,6,7. sınıf
Kişi: 20 Kişi
Süre: 120 dakika

Yer : Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi
Eğitmen: Çiğdem Odabaşı