Kendimi Olduğum Gibi Seviyorum / 25.11.2011 - 25.11.2011

 Bu atölyede yaratıcı drama yöntemi ile Uç Uç Beneğim öykü kitabından yola çıkılır. Atölyede müzik eşliğinde –mış gibi yaparak tüm bedenimizi bir materyalin yerine koyarak ısındırıyoruz. Bedenimizi sevmeyi ve olumlu beden algısı geliştirmeyi hedefleyen öyküde, çocukların tüm süreci sorgulayarak kendilerini ifade etmeleri oyun ve canlandırma yoluyla sağlanır. Hayal etmenin yaratıcılığı tetiklediğini hisseden çocuğun ilgili kitaba ve diğer kitaplara karşı okumaya istekliliğinin artması hedeflenmektedir. 
Kitabın Adı: UÇ UÇ BENEĞİM
Yazar Adı: Gözde Kayabeyoğlu-
Resimleyen: Ender Dandul
Kişi: 5-6 yaş ve 1 sınıflar
Süre: 60 dakika
Yer: Bakırköy Rıfat Ilgaz Halk Kütüphanesi
Lider: Çiğdem Odabaşı