Yazılı ve Sözlü Bilginin Önemi / 28.01.2012 - 28.01.2012

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesinde

 

Yazılı ve Sözlü Bilginin Önemi  ile öğrencilerin öncelikle bilginin sözlü ve yazılı iletişimi tanıyarak bilginin kayıtlı hale geldiği süreci matbaa süreci ile pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Buradan bilgi kavramının kayıtlı hale gelmesiyle yazılı bilginin önemini fark etmesi sağlanmaktadır. Söz uçar yazı kalır özdeyişinden yola çıkılarak kayıtlı bilginin unutulmayacağı fikri pekiştirilir.

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bilgi kaynaklarının Etkin Kullanımı Projesi
Grup: 5,6,7. sınıf
Kişi: 20 Kişi
Süre: 120 dakika

Yer : Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi
Eğitmen: Çiğdem Odabaşı