Yaşar Kemal - Çocuklar İnsandır / 17.10.2015 - 17.10.2015

Eğitimciler ve Kütüphaneciler için Yaratıcı Okuma Atölyesi

Caddebostan Kültür Merkezi, Sanat Kütüphanesi


Yaşar Kemal’in, 1970’lerde sokak çocuklarıyla yaptığı röportajların bir araya getirildiği bu kitap, röportajın ne kadar çarpıcı bir edebi tür olduğunu göstermesi bakımından önemli bir örnek...
Kundura boyacılarının, yankesicilerin, hırsızların, katillerin, kaçakçıların, surların dibinde çamur içinde yaşayanların, kendi gölgesinden bile korkanların ve gözüpeklerin; müthiş bir yoksulluğun, itilmişliğin, ötelenmişliğin ayna gibi parladığı hazin ve sarsıcı bir kitaptı bu. Florya’dan Balat’a, Sirkeci’den Dolapdere’ye uzanan bir başka İstanbul sureti. Zilo’su, Selim’i, Muhterem Yoğuntaş’ı ve daha nicesiyle, Yaşar Kemal’in kaleminden unutulmamaya mühürlenen hayatlar...
Çiğdem Odabaşı yönetimindeki yaratıcı okuma atölyeleri eğitimcilere, okumaya farklı bakış açıları kazandırmayı hedefliyor.
Kitaptaki değerlerin grup eşliğinde sorgulanmasıyla çeşitli sonuçlara varmaya ve farklı disiplinlere de uyarlanabilecek yeni yöntem ve yaklaşımlar geliştirmeye yardımcı olmayı hedefleyen atölyemize tüm eğitimci ve kütüphaneciler davetlidir.
Lütfen rezervasyon yapınız.

http://kitap.ykykultur.com.tr/yky/etkinlikler/yasar-kemal--cocuklar-insandir-I
Eğitimciler ve Kütüphaneciler için Yaratıcı Okuma Atölyesi
17 Ekim 2015 Saat : 13:30 - 15:00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi, Sanat Kütüphanesi
Katılımcılar
Çiğdem Odabaşı